PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

NORMES D’INSCRIPCIÓ

1. FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Per iniciar el procés d’inscripció, els equips han d’omplir el formulari d’inscripció. Un equip no estarà inscrit oficialment fins que hagi completat el pas 3.

2. CONTACTEM AMB TU

L’organització es posarà en contacte amb la persona responsable del club (reflectida al registre) per completar el procés d’inscripció i activar l’espai web de l’equip.

3. CERTIFICA LA TEVA INSCRIPCIÓ

Per completar la inscripció i certificar oficialment la participació cada equip haurà de realitzar un primer pagament segons s’estableix al Dossier (la quantitat dependrà de la modalitat que es triï). Aquest import serà part del total a ingressar i es descomptarà del darrer pagament. Fins que no s’hagi completat aquest pas l’equip no estarà inscrit al torneig.