El MIC – Mediterranean International Cup està organitzat per AE MICFootball i es regirà segons les regles de joc i normes RFEF – Real Federació Espanyola de Futbol i FCF – Federació Catalana de Futbol.
El present reglament descriu les modificacions de les normes i reglaments anteriorment detallats, adaptant-se a la competició MICFootball’25.

U19 | Juvenil (Futbol 11) Jugadors/es nascuts/des després del 01.01.2006
U18 | Juvenil (Futbol 11) Jugadors/es nascuts/des després del 01.01.2007
U16 | Cadet (Futbol 11) Jugadors/es nascuts/des després del 01.01.2009
U15 | Cadet (Futbol 11) Jugadors/es nascuts/des després del 01.01.2010
U14 | Infantil (Futbol 11) Jugadors/es nascuts/des després del 01.01.2011
U13 | Infantil (Futbol 11) Jugadors/es nascuts/des després del 01.01.2012
U12-A | Aleví (Futbol 11) Jugadors/es nascuts/des després del 01.01.2013
U12-B | Aleví (Futbol 7) Jugadors/es nascuts/des després del 01.01.2013
F16 | Cadet (Futbol 11 femení) Jugadores nascudes després del 01.01.2009

En les categories U18, U16, U15, U14, U13, U12-A es permet inscriure fins a un màxim de 2 jugadors nascuts després de l’1 de gener de l’any anterior a la categoria en qüestió.  

En la categoria U12-B es permet inscriure fins a un màxim d’1 jugador nascut després de l’1 de gener de l’any anterior a la categoria en qüestió. 
En les categories U19 i F19 no es permeten excepcions. 

Abans de l’inici de la competició tots els jugadors i staff tècnic ha d’estar degudament acreditats i registrat a la plataforma de la competició. 
Durant la competició només els membres de l’equip que estiguin degudament acreditats podran situar-se a la zona de l’àrea tècnica assignada. 
No és possible el registre o modificació de jugadors i staff tècnic una vegada començada la competició 
El responsable de cada equip rebrà de l’organització copies del llistat de jugadors. Trenta minuts (30’) abans de cada partit una d’aquestes llistes, haurà de lliurar-se al director o subdirector de camp indicant el número de dorsal que els jugadors portessin durant la trobada. 
Tots els jugadors hauran d’identificar-se amb la llicència federativa en vigor, DNI, passaport o un altre document oficial acreditatiu de l’edat amb fotografia actual. Tots els equips estan obligats a portar amb ells en cada partit la documentació de tots els membres de l’equip que acrediti identitat (DNI, passaport, fitxa, etc.) 
La corresponent revisió de documentació es realitzarà abans de l’inici de la competició encara que també, si les circumstàncies ho requereixen, l’organització podrà repetir-la en qualsevol altre moment. 

No hi ha limitació màxima en el nombre de jugadors inscrits per partit. 
Està permès alinear un jugador en diversos equips d’un mateix club sempre que l’equip on s’alineï el jugador sigui d’una categoria diferent i superior. En cap cas es podrà alinear un jugador en un altre equip de la mateixa categoria o categoria inferior a la que està registrat, independentment de la seva edat. 
En cap cas un jugador podrà jugar la competició amb dos clubs diferents o dos equips del mateix club que participin en la mateixa categoria. 
Per a poder ser alineat correctament han d’haver passat 5 hores entre la finalització d’un partit i l’inici d’un altre. 

Els canvis són lliures sense necessitat d’aturar el joc sempre sota prèvia autorització del director, subdirector de camp o de l’àrbitre. 
Només s’aturarà el joc si el jugador substituït és el porter, o si l’àrbitre o director de camp ho veuen convenient. 
Tot jugador substituït podrà tornar a entrar. 
Totes les substitucions han de realitzar-se pel centre del terreny de joc. El jugador que ingressa al terreny de joc haurà de fer-lo una vegada el director o subdirector de camp li donin l’aprovació. 

Tots els camps són de gespa natural o artificial de màxima qualitat. 
En els terrenys de joc amb superfície d’herba artificial està prohibit l’ús de calçat amb tacs metàl·lics.

Tots els partits es jugaran amb pilotes homologades per la FIFA (Categories Futbol-11 talla número 5 i les categories de Futbol-7 talla número 4).
L’organització no deixarà pilotes per a escalfar abans dels partits. Es recomana als equips que portin les seves pròpies pilotes.

Cada club està obligat a portar, almenys, dos uniformes de joc numerats o una equipació i un joc de petos numerats. Totes les samarretes hauran d’estar degudament numerades i els números hauran de coincidir amb l’acta del partit. Es recomana que el jugador porti el mateix dorsal durant tota la competició. 
Els equips vestiran la primera equipació oficial del club designada abans de l’inici de la competició. Si les equipacions de tots dos equips coincideixen en color o l’àrbitre determina que es pogués produir confusiócanviarà d’equipació l’equip que exerceixi la condició de visitant (esmentat en segon lloc en el calendari de la competició). 
Tots els jugadors que disputin el partit estan obligats a usar canyelleres. 
Els jugadors que facin tasques d’escalfament durant el transcurs del partit hauran de situar-se en la zona establerta prèviament pel Director de Camp utilitzant un peto/armilla que no coincideixi en color amb cap dels equips en joc. 

El comitè organitzador es reserva el dret de fer canvis en el programa de joc, tant pel que fa a horaris com camps de joc. La informació dels canvis es comunicarà al responsable de l’equip.

Tots els partits seran de dues parts de 25 minuts.
El comitè del torneig està autoritzat a alterar la durada i l’horari si les circumstàncies així ho requereixen. En l’intermedi dels partits només hi haurà canvi de camp, excepte en la final, en la qual hi haurà un descans de 3 minuts.

Els equips hauran de presentar-se en el camp entre 1hora i 30 minuts abans de l’inici previst de la competició. Trenta minuts (30’) abans de l’inici del partit, l’equip ha d’estar preparat al terreny de joc.

En la “Fase de Classificació” els equips juguen entre ells en un sistema de lliga a una sola volta. Tots els grups estaran formats per 4 equips. 
Passaran a la “Fase Final” els classificats en 1a i 2a posició. Els equips que finalitzin en 3a i 4a posició s’enfrontaran en “Fase de Consolació”. 
Els partits de “Fase Final” i “Fase Consolació” es jugaran segons el sistema de copa (eliminació directa) i es decidiran sense pròrroga, per penals, segons les regles de joc IFAB i normes FIFA. 
El sistema de competició podrà variar en funció del nombre d’equips participants.

• Partit guanyat: 3 punts
• Partit empatat: 1 punt.
• Partit perdut: 0 punts.

En cas d’empat entre dos equips
1. Gol-averatge particular.
2. Gol-average general.
3. Nombre de gols a favor.
4. Equip més jove.

En cas d’empat entre més de dos equips*
1. Punts aconseguits en els partits jugats entre els equips implicats.
2. Gol-average dels partits jugats entre els equips implicats.
3. Nombre de gols a favor en els partits jugats entre els equips implicats.
4. Gol-average general.
5. Nombre de gols a favor en la classificació general del grup.
6. Equip més jove.


Si l’empat entre més de dos equips en algun punt passa a ser de dos equips, automàticament es considerarà “empat entre dos equips” i s’haurà de desempatar segons els criteris oportuns. 

Es realitzarà d’acord amb les regles de joc FIFA. Els equips llançaran un torn de penals, d’un en un alternativament (5 penals en les categories de Futbol-11 i 3 en les categories de Futbol-7). Si es manté la igualtat es passarà a la mort sobtada. Els equips llançaran un penal alternativament fins que un marqui i l’altre falli. 
Solament els jugadors que estan en el camp al final del partit poden participar en el llançament de penals. Cada penal serà executat per un jugador diferent. Només després que cadascun dels integrants de l’equip hagi tirat un penal (inclòs el porter), els jugadors podran llançar una segona pena màxima. 

Un porter que sofreixi una lesió clara i evident, durant l’execució del torn de penals i no pugui continuar jugant podrà ser substituït per un suplent designat. 
Qualsevol jugador elegible podrà canviar de lloc amb el porter en tot moment durant l’execució del torn de penals. 
Si en finalitzar el partit i abans de començar a l’execució dels tirs des del punt de penal un equip té més jugadors que el seu adversari, haurà de reduir el seu número per a equiparar-se al del seu adversari, i el responsable de l’equip haurà de comunicar al director de camp i a l’àrbitre el nom i el número de cada jugador exclòs. 
Així, tot jugador exclòs no podrà participar en el llançament de tirs des del punt penal. 
Tots els jugadors disponibles, segons les normes per a executar el torn de penals, hauran de situar-se en el centre del camp, a excepció de tots dos porters i el jugador que executi el penal. La resta dels jugadors i cos tècnic haurà de romandre en l’àrea tècnica assignada. 

El Comitè de Competició serà designat per l’entitat organitzadora del MICFootball’24.
Aquest comitè estarà format per quatre persones, entre ells, dos membres de l’entitat organitzadora, un membre del Comitè Tècnic d’Àrbitres i un membre de la Federació Catalana de Futbol.
Els assumptes de protestes i reclamacions els tramitarà el Comitè de Competició i les seves resolucions per escrit no es podran apel·lar ni canviar.

Si un equip alinea un jugador sancionat o que no compleixi amb els requisits que marca el reglament, l’equip perdrà el partit en qüestió per 3 a 0. 
Si un jugador comet una infracció sancionable amb una amonestació o expulsió (sigui dins o fora del terreny de joc), serà penalitzat conforme a la naturalesa del fet segons informe arbitral i sota els paràmetres de sanció detallats en el reglament i regles de joc. 
S’usarà la targeta groga per a comunicar una amonestació. El jugador que sumi dues amonestacions amb targeta groga en el mateix partit serà expulsat del mateix sense poder tornar a participar en aquest. 
La targeta vermella s’utilitzarà per a comunicar una expulsió. 
Durant el transcurs de la competició NO estarà vigent ni tindrà validesa l’ús de la targeta blava. 
No seran penalitzades amb sanció les expulsions prèviament comprovades i revisades pel Comitè de Competició en els següents casos: 
· Ser expulsat després d’impedir amb mà un gol o malmetre una oportunitat manifesta de gol (excepte en el cas del porter dins de la seva pròpia àrea de penal). 
· Ser expulsat després d’una infracció lleu per ser últim jugador en una jugada manifesta de gol. 
· Rebre una segona amonestació en el mateix partit, sent aquesta de caràcter lleu i sense repercussions posteriors. 
 
Les expulsions de caràcter greu seran sancionades pel Comitè de Competició i podran implicar la suspensió d’una o més jornades, en els següents casos: 
· Joc brusc greu 
· Escopir a un adversari o qualsevol altra persona 
· Conducta violenta 
· Emprar llenguatge i/o gestos ofensius, insultants o humiliants 
· Conducta agressiva i/o antiesportiva 
· Totes les accions que el Comitè de Competició consideri de caràcter greu 
 
Tots els casos d’expulsió greu seran reportats a la federació nacional del país del jugador afectat. 
Les conductes antiesportives, independentment que puguin succeir dins o fora del terreny de joc, podrien suposar l’exclusió d’un jugador o equip de la competició. 

Totes les incidències i expulsions que puguin esdevenir durant el transcurs de la competició (dins o fora del terreny de joc) seran reportades al Comitè de Competició. 
Serà el Comitè de Competició l’únic responsable d’aplicar les sancions disciplinàries corresponents. Al final de cada jornada es comunicaran les sancions als equips afectats 
Les sancions imposades pel comitè de competició i les seves resolucions per escrit no es podran apel·lar ni canviar. 

Si un partit és suspès per qualsevol incident i/o incidència el Comitè de Competició decidirà sobre els següents paràmetres, tenint en compte el motiu de la suspensió. 
• El partit es torna a jugar des del començament. 
• El partit es continua jugant des del minut quan va ser suspès. 
• El resultat del partit en suspendre’l es fixa com a resultat final. 
• Un dels equips guanya 3-0. 
• Els dos equips perden el partit (0-3). 

Els àrbitres del MIC pertanyen a Comitès Nacionals i Internacionals d’Àrbitres i seran designats pel Comitè Territorial de Catalunya. Les seves decisions són inapel·lables i en cap cas seran motiu de reclamació. 

Les protestes o reclamacions s’hauran de lliurar per escrit al Director de Camp o Responsable de l’Organització juntament amb la taxa de reclamació de 60€ que serà retornada en cas de resolució favorable. 
Aquestes reclamacions han de ser presentades amb un màxim de 30 minuts després de la finalització del partit en qüestió. 
Les reclamacions seran acceptades només si són lliurades pel delegat o responsable de l’equip degudament acreditat. 
No s’acceptaran reclamacions per decisions arbitrals. 
Les resolucions per escrit del comitè organitzador no es podran apel·lar ni canviar. 

Els delegats són responsables dels seus jugadors en cas de danys en els vestuaris, hotels, autobusos o altres instal·lacions.

Ha de respectar-se el silenci als hotels entre les 23’00 i les 8’00 hores. Han de respectar-se els horaris dels menjars establerts pels responsables dels hotels. Queda prohibit viatjar en el transport de l’organització sense samarreta. Queda prohibida l’entrada d’alcohol o altres substàncies no permeses per als menors de 18 anys a les habitacions.

L’incompliment d’alguna d’aquestes regles per part d’algun jugador, tècnic o acompanyant pot ser motiu d’expulsió del torneig. 

Tots els clubs/equips han de tenir assegurats als seus jugadors dins i fora dels terrenys de joc. Tots els participants hauran de disposar de targeta sanitària o d’una assegurança privada. AE MICFootball no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis dels participants com la pèrdua d’objectes personals (per robatori o altres circumstàncies) o les lesions. Tampoc es responsabilitzarà de les mesures preses per les autoritats públiques o empreses de transport tals com vagues, cancel·lacions, etc. El club, en el moment de sol·licitar la seva inscripció, manifesta que els seus jugadors estan físicament aptes per a l’esdeveniment. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant i després de la competició tant a ells mateixos com a tercers. 

Tots els participants inscrits a la plataforma oficial del torneig estan obligats a emplenar el formulari de protecció de dades, fer-lo signar pels seus representants legals i lliurar-lo a l’organització abans del torneig. A través d’aquest, donaran el consentiment per al tractament de les dades. La participació en l’esdeveniment autoritza a AE MICFootball a utilitzar qualsevol reproducció gràfica dels participants durant el torneig. 
Els jugadors i/o clubs que no presentin l’autorització de drets d’imatge abans de l’inici de la competició, no podran participar en el MICFootball’24.

Qualsevol circumstància que no hagi quedat reflectida en el reglament és competència exclusiva dels responsables de l’organització, sent les seves decisions inapel·lables, reservant-se el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar les regles segons els seus criteris i les necessitats de cada torneig. AE MICFootball es reserva el dret a modificar aquestes normes en benefici de la competició. 
Totes les modificacions que es realitzin al present reglament es comunicaran per escrit al responsable del club | equip participant. 

Responsable del tractament
AE MICFootball.

Finalitat del tractament
Enviament del folletó informatiu i/o de futures comunicacions comercials. La informació es conservarà en tant que no es cancel·li la subscripció

Legitimació del tractament
Consentiment de l’interessat

Destinataris de les cessions
Les seves dades seran cedides a les empreses del GRUP MIC SPORTS que s’enumeren a la informació addicional, en cas de consentir l’enviament de publicitat.

Drets de les persones interessades
L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les dades, a accedir rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, conforme s’explicarà en la informació addicional.

Informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a https://micfootball.com/politica-de-privacitat