Avís legal

AVÍS LEGAL  

A través d’aquest Avís Legal s’estableix la informació general que els prestadors de serveis a través de la Sociedad de la Información es veuen obligats a posar a disposició dels usuaris en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, per això se l’informa de lo següent: 

 

Dades d’Identificació i titularitat del domini: 

S’informa als usuaris que aquest domini pertany a Agrupació Esportiva MICFootball (d’ara endavant MIC) amb CIF: G-62989124 inscrita en el registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 11574. 

  • Telèfon: 93 589 70 20 
  • Mail de contacte: info@micsports.es 
  • Adreça: Av. Cerdanyola, 98 – Despatx 12. 08172 Sant Cugat del Vallès – Barcelona

Acceptació, Accés i Ús del lloc Web: 

Aquest Avís Legal, regula l’accés i utilització de la informació esportiva i els serveis oferts per la pàgina web www.micfootball.com/ (en endavant web) que MIC posa a disposició dels usuaris.  

L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. 

MIC pot oferir a través de la web, serveix que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret. 

Per visitar la web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com usuari, sense prejudici de que per a l’ús de determinats serveis o continguts del mateix, com competicions, concursos, sorteigs, jocs, torneigs… S’ha de realitzar tal registre com a usuari. En aquest cas s’indicarà expressament a través de formularis les garanties que els assisteixen en matèria de protecció de dades personals. 

 Les dades dels usuaris obtinguts a través de tal subscripció o registre, estaran protegits mitjançant contrasenyes designades per a la organització. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos autoritzats per tercers. Qualsevol ús no consentit o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la web hauran de notificar-ho a info@micsports.es  

 L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades personals que comuniqui i es compromet i responsabilitza a mantenir la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari es realitzarà per MIC, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda al web i que l’usuari en el seu cas acceptarà. 

 MIC no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a MIC, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens. 

 L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix l’usuari s’obliga a no utilitzar el web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudiment normal de la mateixa per altres usuaris. 

 De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el web. 

 L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MIC presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis. 

 L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, o qualsevol dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar alteracions en els sistemes informàtics de la web o de tercers. 

 

Exempció de responsabilitat: 

 MIC, no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers i documents que s’emmagatzemin com a conseqüència d’un possible virus a l’ordenar l’usuari o un mal funcionament del navegador. 

 Tampoc es fa responsable en cas d’infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers, ni l’incompliment de tercers que pugui afectar els usuaris del web de MIC. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari a través del portal, serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat. 

 

Propietat Intel·lectual i industrial: 

 Tots els continguts del web, excepte que s’indiqui el contrari són propietat de MIC i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el codi font, els textos, imatges, logos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. 

 Igualment tots els noms comercials, marques, logos o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei. 

 MIC, no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el web i els serveis oferts en la mateixa. 

L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de MIC. Per tant queda totalment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al web. 

 

Publicitat: 

Part del lloc web podria tenir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors seran, en aquest cas, els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en aquest cas poden ser d’aplicació. 

MIC no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En aquest cas per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: info@micsports.es 

 

Comunicacions comercials o promocionals: 

La direcció de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal ja que permet identificar-te, per això mitjançant la seva recollida a través de les vies de captura d’aquest lloc web, l’usuari autoritza expressament a MIC al seu tractament per l’enviament de comunicacions comercials o promocionals relacionats als productes i serveis que presta a través de la pàgina web. 

Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament del missatge i identificaran clarament a MIC. No obstant l’usuari pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació a la direcció de correu electrònic info@micsports.es  

 

Promocions i sorteigs: 

És possible que en algun moment, de forma totalment gratuïta i a les famílies que ho sol·licitin, us fem arribar unes participacions que estaran vinculades al sorteig de la loteria de la ONCE per un dia concret. Cada participació està valorada en 3 euros, les famílies poden vendre-les i d’aquesta forma autofinançar-se el campus. El premi de la participació guanyadora és un Ipad mini. MIC no comunicarà, ni farà públic en cap moment el nom del guanyador. 

 

Enllaços: 

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de www.micfootball.com i no s’aplica als enllaços o pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. 

MIC no és responsable del contingut de cap de les web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una web a la que arribi des del lloc web, ni de cap canvi o actualització de tal pàgines. 

Queda exclosa qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús de dispositius tècnics d’enllaços, directoris i eines de cerca, que permetin als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. 

Queda expressament prohibida la introducció d’hipervincles amb fins publicitaris comercials o d’associació a pàgines web alienes a MIC que permetin l’accés a la web d’MIC sense consentiment i/o autorització expressa. 

 

Xarxes socials: 

L’usuari pot unir-se als Grups que MIC té en les seves xarxes socials. L’usuari que es faci seguidor de qualsevol Grup que tingui MIC, accepta les Condicions d’ús i Política de Privacitat de la xarxa social que correspongui.  

 

Protecció de dades de caràcter personal: 

En compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà remetre a MIC, les seves dades de caràcter personal a través dels formularis que apareixen incorporats en diferents seccions de la pàgina web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que donen compliment a les exigències establertes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

Tanmateix, s’informa als usuaris que MIC tractarà les seves dades personals amb estricte subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web acceptada en aquest cas per l’interessat. 

 

Tractament de les dades de menors d’edat: 

En compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personal, quan MIC procedeixi al tractament de dades de menors de 13 anys requerirà el consentiment dels pares, tutors o representants legals. 

Per això, MIC, ha articulat uns procediments que garanteixen que s’hagi comprovat de mode efectiu l’edat del menor, i l’autenticitat del consentiment prestat en el seu cas, pels pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada cop que un menor participi en un esdeveniment organitzat per MIC, se sol·licitaran les dades d’identitat del pare o tutor, la seva direcció postal, així com la direcció de correu electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment patern, també una còpia del DNI i/o llibre de família, mitjançant la qual queda clarament determinada la filiació.  

 

Modificació de l’Avís Legal: 

MIC es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l’Avís Legal de la present pàgina web, motiu pel qual l’usuari haurà de llegir-ho periòdicament.  

 

Llei aplicable i Jurisdicció:  

En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, MIC i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.  

 

Responsable del tractament
AE MICFootball.

Finalitat del tractament
Enviament del folletó informatiu i/o de futures comunicacions comercials. La informació es conservarà en tant que no es cancel·li la subscripció

Legitimació del tractament
Consentiment de l’interessat

Destinataris de les cessions
Les seves dades seran cedides a les empreses del GRUP MIC SPORTS que s’enumeren a la informació addicional, en cas de consentir l’enviament de publicitat.

Drets de les persones interessades
L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les dades, a accedir rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, conforme s’explicarà en la informació addicional.

Informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a https://micfootball.com/politica-de-privacitat