REGLAMENT

COMITÈ ORGANITZADOR

El MIC – Mediterranean International Cup està organitzat per AE MICFootball i es regirà segons les regles del joc i les normes IFAB, FIFA, RFEF – Real Federación Española de Fútbol i FCF – Federació Catalana de Futbol.

El present reglament descriu les modificacions de les normes i els paràmetres anteriors, adaptant aquest a la competició MICFootball’20.

CATEGORIES

A1 | Juvenil (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2001

A2 | Juvenil (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2002

B1 | Cadet (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2004

B2 | Cadet (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2005

C1 | Infantil (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2006

C2 | Infantil (F·11 – Masculí) Jugadors nascudes després de l’ 01.01.2007

D | Aleví (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2008

E | Aleví (F·7 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2008

F | Juvenil – Cadet (F·11 – Femení) Jugadores nascudes després de l’ 01.01.2001

EXCEPCIONS

A les categories B1, B2, C1, C2 y D està permès inscriure fins a un màxim de 2 jugadores nascuts després de l’ 1 de Juliol de l’ any anterior a la categoria en qüestió.

A la categoria E està permès inscriure fins a un màxim de 1 jugador nascut després de l’ 1 de Julio de l’ any anterior a la categoria en qüestió.

A les categories A1, A2 i F no es permeten excepcions.

DOCUMENTACIÓ

Abans de l’inici de la competició, tots els jugadors i el personal tècnic han d’estar acreditats i registrats a la plataforma de competició. Durant la competició només els membres de l’equip que estan degudament acreditats podran situar-se a la zona de l’àrea tècnica assignada.

No és possible el registre o la modificació de jugadors i personal tècnic un cop començada la competició

El responsable de cada un dels equips rebrà de la organització còpies del llistat de jugadors. Trenta minuts (30′) abans de cada partit, una d’aquestes llistes, hauran de lliurar-se al director o sotsdirector de camp indicant el nombre de dorsal que els jugadors portaran durant el partit.

Tots els jugadors han d’identificar amb la llicència federativa en vigor, DNI, passaport o un altre document oficial acreditatiu de l’edat amb fotografia actual.

Tots els equips estan obligats a dur a sobre en cada partit la documentació de tots els membres de l’equip que acrediti identitat (dni, passaport, fitxa tècnica..).

La correcta revisió de la documentació es realitza abans de l’inici de la competició, encara que també si les circumstàncies ho requereixen la organització podrà repetir-la en qualsevol altre moment.

NOMBRE DE JUGADORS I SUPLENTS

No hi ha limitació màxima en el nombre de jugadors inscrits per partit.

Està permès alinear un jugador en diversos equips d’un mateix club sempre que siguin d’una categoria diferent i inferior. En cap cas es podrà alinear un jugador d’una categoria superior.

En cap cas, un jugador podrà jugar la competició amb dos clubs diferents o dos equips del mateix club que participin en la mateixa categoria.

Per poder ser alineat correctament, ha d’haver passat 5 hores entre la finalització d’un partit i l’inici de l’altre.

SUBSTITUCIONS

Els canvis són lliures sense necessitat d’aturar el joc, sempre sota prèvia autorització del director, sotsdirector de camp o de l’àrbitre.

Només s’aturarà el joc si el jugador substituït és el porter, o si l’àrbitre o director de camp ho veuen convenient.

Tot jugador substituït podrà tornar a entrar.

Totes les substitucions s’han de fer pel centre del terreny de joc. El jugador que ingressa al terreny de joc haurà de fer-ho un cop el director o sotsdirector de camp li donin l’aprovació.

INSTAL·LACIONS I TERRENYS DE JOC

Tots els camps són de gespa natural o artificial de màxima qualitat.

En els terrenys de joc amb superfície d’herba artificial, està prohibit l’ús de calçat amb tacs metàl·lics.

PILOTES

Tots els partits es jugaran amb pilotes de la marca NIKE ( Categories Futbol -11 talla número 5 i les categories de Futbol -7 talla número 4 ) . L’organització no deixarà pilotes per escalfar abans dels partits. Es recomana als equips que portin els seus propis pilotes.

EQUIPACIÓ

Cada club està obligat a portar, almenys, dos uniformes de joc numerats o una equipació i un joc de petos numerats. Totes les samarretes hauran d’estar degudament numerades i els números hauran de coincidir amb l’acta del partit. Es recomana que el jugador porti el mateix dorsal durant tota la competició.

Els equips vestiran la primera equipació oficial del club designada abans de l’inici de la competició. Si les equipacions de tots dos equips coincideixen en color o l’àrbitre determina que es pogués produir confusió, canviarà d’equipació l’equip que exerceixi la condició de visitant (esmentat en segon lloc en el calendari de la competició).

Tots els jugadors que disputin el partit estan obligats a utilitzar canyelleres.

Els jugadors que realitzin tasques de pre-escalfament durant el transcurs del partit, hauran de situar a la zona establerta prèviament pel Director de Camp utilitzant un peto/armilla que no coincideixi en color amb cap dels equips en joc.

PROGRAMA DE JOC

El comitè organitzador es reserva el dret de fer canvis en el programa de joc, tant pel que fa a horaris com a camps de joc. La informació dels canvis es comunicarà al responsable de l’equip.

DURADA DELS PARTITS

Tots els partits seran de dos parts de 25 minuts.
El comitè del torneig està autoritzat a alterar la durada i l’horari si les circumstancies així ho requereixen. Durant la mitja part dels partits només hi haurà canvi de camp, excepte en la final, en que hi haurà un descans de 3 minuts.

PUNTUALITAT

Els equips s’han de presentar al camp entre 1hs i 30’hs abans de l’inici previst de la competició.

Trenta minuts (30 ‘) abans de l’inici del partit, l’equip ha d’estar preparat en el camp de joc.

SISTEMA DE COMPETICIÓ

A la “Fase de Classificació”, els equips juguen entre ells en un sistema de lliga a una sola volta. Tots els grups estaran formats per 4 equips.

Passaran a la “Fase Final” els classificats en 1ª i 2ª posició, els equips que finalitzin en 3a i 4a posició s’enfrontaran a “Fase de Consolació”.

Els partits de “Fase Final” i “Fase Consolació” es jugaran segons el sistema de copa (eliminació directa) i es decidiran sense pròrroga, per penals, segons les regles de joc IFAB i normes FIFA.

* El sistema de competició podrà variar en funció del nombre d’equips participants.

PUNTUACIÓ PER LA LIGA DE FASE DE CLASSIFICACIÓ

Victòria: 3 punts.

Empat: 1 punt.

Derrota: 0 punts.

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ

En cas d’empat entre dos equips:

 1. Gol – average particular.
 2. Gol – average general.
 3. Número de gols a favor.
 4. Equip més jove.

En cas d’empat entre més de dos equips*

 1. Punts aconseguits en els partits jugats entre els equips implicats.
 2. Gol – average dels partits jugats entre els equips implicats.
 3. Número de gols a favor en els partits jugats entre els equips implicats.
 4. Gol – average general.
 5. Número de gols a favor en la classificació general del grup.
 6. Equip més jove.

*Si l’empat en algun punt passa a ser de dos equips, aleshores es considerarà “empat entre dos equips” i es tindrà que desempatar segons els criteris oportuns.

LLANÇAMENT DE PENALS PER DESFER EMPATS AL PLAY-OFF

Es realitzarà d’acord amb les regles de joc FIFA. Els equips llançaran una tanda de penals, d’un en un alternativament (5 penals en les categories de Futbol-11 i 3 en les categories de Futbol-7). Si es manté la igualtat en el marcador, es passarà a la mort sobtada. Els equips llançaran un penal alternativament fins que un marqui i l’altre falli.

Només els jugadors que estan en el camp al final del partit poden participar en els llançaments de penal. Cada penal serà executat per un jugador diferent. Només després de que cada un dels integrants de l’equip hagi tirat un penal, podrien llançar una segona pena màxima.

NORMES PER A  UNA TANDA DE PENALS

Un porter que pateixi una lesió durant l’execució de la tanda de penals i no pugui seguir jugant, podrà ser substituït per un suplent designat.

Qualsevol jugador elegible podrà canviar de lloc amb el porter en tot moment durant l’execució de la tanda de penals.

Si, en finalitzar el partit i abans de començar a l’execució dels tirs des del punt penal un equip té més jugadors que el seu adversari, haurà de reduir el seu nombre per equiparar-se al del seu adversari, i el responsable de l’equip ha de comunicar al director de camp i l’àrbitre el nom i el número de cada jugador exclòs. Així, tot jugador exclòs no podrà participar en el llançament de tirs des del punt penal.

Tots els jugadors disponibles, segons les normes, per a executar la tanda de penals, han de situar-se al cercle central, a excepció de tots dos porters i el jugador que executi el penal. La resta de jugadors i cos tècnic haurà de romandre a l’àrea tècnica assignada.

COMITÈ DE COMPETICIÓ DEL MIC

El Comitè de Competició serà designat per l’entitat organitzadora del MICFootball’20.

Aquest comitè estarà format per quatre persones, entre ells, dos membres de l’entitat organitzadora, un membre del Comitè Tècnic d’Àrbitres i un membre de la Federació Catalana de Futbol.

Els assumptes de protestes i reclamacions els tramitarà el Comitè de Competició i les seves resolucions per escrit no es podran apel·lar ni canviar.

SANCIONS

Si un equip alinea un jugador sancionat o que no compleixi amb els requisits que marca el reglament, l’equip perdrà el partit en qüestió per 3 a 0.

Si un jugador comet una infracció sancionable amb una amonestació o expulsió (sigui dins o fora del terreny de joc), serà penalitzat d’acord amb la naturalesa del fet segons informe arbitral i sota els paràmetres de sanció detallats en el reglament i regles de joc.

Es farà servir la targeta groga per comunicar una amonestació. El jugador que sumi dues amonestacions amb targeta groga en el mateix partit serà expulsat del mateix sense poder tornar a participar en aquest.

La targeta vermella es farà servir per comunicar una expulsió.

Durant el transcurs de la competició NO estarà vigent ni tindrà validesa l’ús de la targeta blava.

 

No seran penalitzades amb sanció les expulsions, prèviament comprovades i revisades pel Comitè de Competició, en els següents casos:

 • Impedir amb mà un gol o malmetre una oportunitat manifesta de gol (excepte en el cas del porter dins de la seva pròpia àrea de penal)
 • Ser expulsat després d’una infracció lleu per ser últim jugador en una jugada manifesta de gol
 • Rebre una segona amonestació en el mateix partit, sent aquesta de caràcter lleu i sense repercussions posteriors

 

Les expulsions de caràcter greu seran sancionades pel Comitè de Competició i podran comportar la suspensió d’una o més jornades, en els següents casos:

 • Joc brusc greu
 • Escopir a un adversari o qualsevol altra persona
 • Conducta violenta
 • Emprar llenguatge i/o gestos ofensius, insultants o humiliants
 • Conducta agressiva i/o antiesportiva
 • Totes les accions que el Comitè de Competició consideri de caràcter greu

 

Tots els casos d’expulsió greu seran reportats a la federació nacional del país del jugador afectat.

Les conductes antiesportives, independentment que puguin succeir dins o fora del terreny de joc, podrien suposar l’exclusió d’un jugador o equip de la competició.

ASSUMPTES DISCIPLINARIS

Totes les incidències i expulsions que puguin esdevenir durant el transcurs de la competició (dins o fora del terreny de joc) seran reportades al Comitè de Competició.

Serà el Comitè de Competició l’únic responsable d’aplicar les sancions disciplinàries corresponents. Al final de cada jornada es comunicaran les sancions als equips afectats

Les sancions imposades pel comitè de competició i les seves resolucions per escrit no es podran apel·lar ni canviar.

PARTIT SUSPÈS

Si un partit és suspès per qualsevol incident i/o incidència, el Comitè de Competició decidirà sobre els següents paràmetres, tenint en compte el motiu de la suspensió.

 • El partit es torna a jugar des de l’inici.
 • El partit es segueix jugant des del minut que ha estat suspès.
 • El resultat del partit al suspendre’l es fixa com resultat final.
 • Un dels equips guanya 3-0
 • Els dos equips perden el partit (0-3).
ÀRBITRES

Els àrbitres del MIC pertanyen a Comitès Nacionals i Internacionals d’Àrbitres i seran designats pel Comitè Territorial de Catalunya. Les seves decisions són inapel·lables i en cap cas seran motiu de reclamació.

RECLAMACIONS

Les protestes o reclamacions s’hauran de lliurar per escrit al director de Camp o Responsable de l’Organització juntament amb la taxa de reclamació de 60 €, que serà retornada en cas de resolució favorable.

Aquestes reclamacions han de ser presentades amb un màxim de 30 minuts després de la finalització del partit en qüestió.

Les reclamacions seran acceptades només si són lliurades pel delegat o responsable de l’equip degudament acreditat.

No s’acceptaran reclamacions per decisions arbitrals.

Les resolucions per escrit del comitè organitzador no es podran apel·lar ni canviar.

REGLAMENT D’ORDRE

Els delegats són responsables dels seus jugadors en cas de danys en els vestuaris, hotels, autobusos i altres instal·lacions. Ha de respectar-se el silenci el els hotels entre les 23:00 i les 8:00 hores. Ha de respectar-se els horaris de menjar establerts per els responsables dels hotels. Queda prohibit viatjar en el transport de l’organització sense camiseta. Queda prohibida l’entrada d’alcohol i altres substancies no permeses pels menors de 18 anys en les habitacions. L’incompliment d’alguna d’aquestes regles per part d’algun jugador, tècnic o acompanyants pot ser motiu d’expulsió del torneig.

RESPONSABILITATS I ASSEGURANCES

Tots els clubs/equips tenen que tenir assegurats als seus jugadors dins i fora dels terrenys de joc. Tots els participants tindran que disposar de targeta sanitària o una assegurança privada. AE MICFootball no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis dels participants com la pèrdua d’objectes personals (per robo o altres circumstancies) o les lesions. Tampoc es responsabilitzarà de les mesures preses per les autoritats públiques o empreses de transport com vagues, cancel·lacions, etc. El club, en el moment de sol·licitar la seva inscripció, manifesta que els seus jugadors estan físicament aptes per l’esdeveniment. La organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant i després de la competició tant a ells mateixos com a tercers.

BASE DE DADES

Tots els participants estan obligats a omplir el formulari de protecció de dades, fer signar pels seus representants legals i lliurar-lo a l’organització abans del torneig. A través d’aquest, donarà el consentiment per al tractament de les dades. La participació en l’esdeveniment autoritza a AE MICFootball a utilitzar qualsevol reproducció gràfica dels participants durant el torneig.

Els jugadors i/o clubs que no presentin l’autorització de drets d’imatge abans de l’inici de la competició, no podran participar en el MICFootball’19.

MODIFICACIÓ

Qualsevol circumstancia que no hagi quedat reflectida en el reglament, és competència exclusiva dels responsables de la organització, essent les seves decisions inapel·lables, reservant-se el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar les regles segons els seus criteris i les necessitats de cada torneig. AE MICFootball es reserva el dret a modificar aquestes normes en benefici de la competició.

Totes les modificacions que es realitzin al present reglament, es comunicaran per escrit al responsable del club | equip participant.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar